VinFast chi bạo, nhưng dự án NFT nào có doanh thu khủng nhất? – Whytop 25



Ông lớn VinFast chi bạo ra mắt bộ VinFirst NFT. Vậy còn trên thị trường thế giới những dự án NFTs nào có doanh thu lớn nhất?

One thought on “VinFast chi bạo, nhưng dự án NFT nào có doanh thu khủng nhất? – Whytop 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *