Tàu bệnh viện Hải quân Mỹ đến Phú Yên / Mỹ kêu gọi VN trả tự do cho nhà đấu tranh Ngụy Thị KhanhĐăng ký và xem tại đây: https://tinyurl.com/y5zmfmro / https://www.facebook.com/PhoBolsaTV – Tướng Ba Lan đề xuất NATO bắn …

Leave a Reply

Your email address will not be published.