TÂM ĐIỂM MỖI TUẦN: Bà Pelosi có ghé Đài Loan không? Dân cử Mỹ gốc Việt bình luận thời sự Mỹ-Việt.Đăng ký và xem tại đây: https://tinyurl.com/y5zmfmro / https://www.facebook.com/PhoBolsaTV
TÂM ĐIỂM MỖI TUẦN: Dân cử Mỹ gốc Việt bình luận thời sự Mỹ-Việt. Chuyên nghiệp, khách quan, đa chiều
#phobolsatv #TamDiemMoiTuan #WeeklyFocus

12 thoughts on “TÂM ĐIỂM MỖI TUẦN: Bà Pelosi có ghé Đài Loan không? Dân cử Mỹ gốc Việt bình luận thời sự Mỹ-Việt.

  1. Điều tra về việc putin can thiệp vào chính trị Mỹ, lại bị ngăn cản, phải biết và thấy từ đâu, nhìn lại ai bị putin blackmailed, vì chuyện gì, cho tới bây giờ cũng thấy ai thích và luôn khen ngợi putin, nên đặt câu hỏi đúng chuyện còn nói chuyện bao đồng không bằng cớ, thì ai nể chỉ cười mĩm thôi.

  2. Chào chương trình mới của kênh.
    Từ Việt Nam chúng tôi mong nhận được nhưng thông tin đa chiều, khách quan, bình đẳng, trung thực và văn minh.

  3. Sự kiện Bà Polesi thăm ĐL ông nói lòng dòng loanh quanh hãy trả lời: Bà ta có đi thăm Đài loan không ??? nói nếu hoài vậy nếu Bà ta không đi ĐL thì: Ai hèn với giặc Ac với dân…

Leave a Reply

Your email address will not be published.