Pastor AMANI Stephano & SANDRA // Igihe Ugitegereje ko Isezerano ryawe Risohora //Ubuntu Budushoboza

Gukora SUBUSCRIBE, LIKE, COMMENT, na SHARE ninkunga ikomeye ndetse n’ umusanzu ukomeye mu ivugabutumwa dukora. Imana ibahe umugisha

[RANT] ARGH! — Too Many Linux Misconceptions!

My GitHub: https://github.com/terminalforlife Thanks for watching! Don’t forget the whole subscribing and liking thing, if you care for it. My BASH and Bourne Shell projects: https://github.com/terminalforlife/Extra My PERL projects: https://github.com/terminalforlife/PerlProjects … Read More