பென்குயின்கள் வீனஸ் கிரகவாசிகளாஆச்சரியமூட்டும் சயின்ஸ் வீடியோ வைரல் !!!

அறிவியல் ஆய்வுகள் எப்போதும் நமக்கு ஆச்சரியமூட்ட தவறுவதில்லை. மனித குலமானது அறிவியல் ஆய்வுகளின் வழியேதான் புதிய பரிமாண வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. இன்றைய நவீன யுகத்தில் அறிவியலுக்கு துணையாக ஆயிரக்கணக்கான உபகரணங்களும், தொழில் நுட்பங்களும் உதவுகின்றன. மரபணு சோதனை, கார்பன் டேட்டிங் எனப்படும் … Read More

Start Apache Zeppelin with Apache Spark interpreter in Ubuntu

Start Apache Zeppelin with Apache Spark interpreter in Ubuntu Website link: http://projectsbasedlearning.com/uncategorized/apache-zeppelin-with-apache-spark-installation-on-ubuntu/ Facebook Page: https://www.facebook.com/projectsbasedlearning123 Free Projects Website: www.projectsbasedlearning.com Paid Udemy Courses : https://buff.ly/3vzHp1L Telegram Link: https://t.me/ApacheSparkDevelopers

Apache Zeppelin with Apache Spark Installation on Ubuntu

Apache Zeppelin with Apache Spark Installation on Ubuntu Website link: http://projectsbasedlearning.com/uncategorized/apache-zeppelin-with-apache-spark-installation-on-ubuntu/ Facebook Page: https://www.facebook.com/projectsbasedlearning123 Free Projects Website: www.projectsbasedlearning.com Paid Udemy Courses : https://buff.ly/3vzHp1L Telegram Link: https://t.me/ApacheSparkDevelopers

Is Corsair Gaming an UNDERVALUED Growth Stock? – CRSR Stock Analysis

In this video, we will analyze and value Corsair Gaming stock (CRSR) to see if they are worth investing in right now. Is CRSR overhyped or undervalued? Let me know … Read More

[Environment Setup 2] Installing Ubuntu inside a VirtualBox virtual machine

In this video, we start to get our hands wet by installing Ubuntu, a popular distribution of Linux, as our free and open source operating system. In order to avoid … Read More