பென்குயின்கள் வீனஸ் கிரகவாசிகளாஆச்சரியமூட்டும் சயின்ஸ் வீடியோ வைரல் !!!

அறிவியல் ஆய்வுகள் எப்போதும் நமக்கு ஆச்சரியமூட்ட தவறுவதில்லை. மனித குலமானது அறிவியல் ஆய்வுகளின் வழியேதான் புதிய பரிமாண வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. இன்றைய நவீன யுகத்தில் அறிவியலுக்கு துணையாக ஆயிரக்கணக்கான உபகரணங்களும், தொழில் நுட்பங்களும் உதவுகின்றன. மரபணு சோதனை, கார்பன் டேட்டிங் எனப்படும் … Read More