පූජ්‍ය කෝම්පිටියේ ශ්‍රී සුසීල හිමි – Ven. Koampitiye Sri Suseela thero (2022 – 05 – 28)

ත්‍රිපිටකය ( සිංහල පරිවර්තන සහිත ) https://pitaka.lk/main/?n=15100 ත්‍රිපිටකය ( අටුවා, ටීකා සහිත ) https://tipitaka.app/?a=aa1-4-si හැකි නම් දේශනාවෙන් ඔබ ශ්‍රවනය කළ ධර්ම කරුණක් පහතින් comment කරන්න. මෙම සද්ධර්ම ශ්‍රවන කුසලය ඉතාම … Read More

ጃዋር ሪከርዱን ሰባበረው የዶ/ር አብይና የያሬድ ነጉ መንታዎች | Ubuntu | EBS Tv

ላየረከረ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ♥ @nebilnur #Eregnaye እረኛዬ ክፍል 3 – Eregnaye season 3 episode 1 @Arts Tv World እረኛዬ ክፍል – Eregnaye Ep @Arts Tv World seifu … Read More

How to: Ubuntu 22.04 Minimum Desktop Installation

This video shows how to install ubuntu linux installation process. This videos contains the fresh installation process of linux step by step from start to end. Ubuntu 20.04 is used … Read More

याला म्हणतात हासत खेळत किर्तन .. वडवणी -बीड येथील किर्तन prakash mharaj sathe

#prakashmaharajsathekirtan #prakashmharajsathe #sathemharajनमस्कार मित्रानो स्वर गुंजन वारकरी या युटुब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे या चॅनलवर वारकरी सांप्रदायिक कार्यक्रम विडिओ अॅडियो पहावयास मिळतिल , महाराष्ट्रातील नामांकित कीर्तनकार , गायक ,वादक … Read More